Kandelaarfotoboek 12 2016

Kandelaarfotoboek 12 2016

Tijdspanne: 26-3-2016 en 31-3-2016

Lokatie: Kandelaar & Vockestaert

website: www.jnthoen.nl

We staan voor een mooi weekend met zowaar een heerlijk zonnetje met aangename temperaturen. De bomen zullen allemaal hun knoppen openen waarop een pracht aan bloesem te zien is. Twee voorbeelden hiervan op de foto gezet.  De afgelopen twee weken is de Tjiftjaf weer duidelijk aanwezig met zijn getjilp. De Kievit zoekt zijn plek in het gras en de Torenvalk weet ondanks de storm een muis te vangen. Dit keer doet deze valk het niet door boven het land te bidden maar zoekt een heuveltje op en wacht op de muis, vliegt dan een klein stukje omhoog en stort zich op de muis om deze vervolgens in een boom op te eten. De Lepelaar stond in de storm van de afgelopen dagen uren stil op het land en een koppel Nijlganzen houden rust in  een plas tussen de bomen.

Vandaag was het rustig weer en is één van de mooiste vogels de Blauwborst weer te bewonderen.                     Info van vogelbescherming NL:                                                                                                                                 Blauwborsten zijn prachtige vogels om te zien én om te horen. Zelden gaan in de Nederlandse vogelwereld een opvallend vertoon van kleuren en een uitbundige zang gepaard; de blauwborst is daarin een uitzondering. Het voorkomen van de blauwborst wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van moerassen en daarop lijkende biotopen. De afgelopen decennia heeft de blauwborst in Nederland een opmerkelijke opmars gemaakt. Het is een van de weinige soorten die zelfs van een Rode Lijst is geschrapt, omdat het zo goed gaat. Blauwborsten eten vooral insecten en slakken, spinnen en wormen, maar soms ook bessen (vooral in de herfst).                                 In Nederland broedende blauwborsten trekken naar het Iberisch Schiereiland en naar West-Afrika, vaak ten zuiden van de Sahara.

HNS_1785 Bloesem

Bloesem

 

HNS_1711 Bloesem

Bloesem

 

HNS_1772 Blauwborst : Rouge bleu commune : Luscinia svecica : Blaukehlchen : Bluethroat

Blauwborst : Rouge bleu commune : Luscinia svecica : Blaukehlchen : Bluethroat

 

HNS_1744 Tjiftjaf : Pouillot veloce : Phylloscopus collybitus : Zilpzalp : Chiff-chaff

Tjiftjaf : Pouillot veloce : Phylloscopus collybitus : Zilpzalp : Chiff-chaff

 

HNS_1722 Kievit : Vanneau huppe : Vanellus vanellus : Kiebitz : Northern Lapwing

Kievit : Vanneau huppe : Vanellus vanellus : Kiebitz : Northern Lapwing

 

HNS_1670 Torenvalk : Faucon crecerelle : Falco tinnunculus : Turmfalke : Common Kestrel

Torenvalk : Faucon crecerelle : Falco tinnunculus : Turmfalke : Common Kestrel

 

HNS_1672 Torenvalk : Faucon crecerelle : Falco tinnunculus : Turmfalke : Common Kestrel

Torenvalk : Faucon crecerelle : Falco tinnunculus : Turmfalke : Common Kestrel

 

HNS_1673 Torenvalk : Faucon crecerelle : Falco tinnunculus : Turmfalke : Common Kestrel

Torenvalk : Faucon crecerelle : Falco tinnunculus : Turmfalke : Common Kestrel

 

HNS_1714 Torenvalk : Faucon crecerelle : Falco tinnunculus : Turmfalke : Common Kestrel

Torenvalk : Faucon crecerelle : Falco tinnunculus : Turmfalke : Common Kestrel

 

HNS_1635 Nijlgans : Ouette d'Egypte : Alopochen aegyptiacus : Nilgans : Egyptian Goose

Nijlgans : Ouette d’Egypte : Alopochen aegyptiacus : Nilgans : Egyptian Goose

 

HNS_1612 Lepelaar : Spatule blanche : Platalea leucorodia : Loffler : White Spoonbill

Lepelaar : Spatule blanche : Platalea leucorodia : Loffler : White Spoonbill

 

Kandelaarfotoboek 11 2016

Kandelaarfotoboek 11 2016

Tijdspanne: 20-3-2016 en 25-3-2016

Lokatie: Kandelaar

website: www.jnthoen.nl

Deze week kwam ik een mooie Rietgors mannetje tegen die enorm zijn best deed in zijn zang. Telkens als hij even stopte keek hij om zich heen zo van ” en wat vinden jullie er van ? ” . Een groep Putters kwam langs om zich te goed te doen. Verder ook een triest moment van een koppel Wilde eenden. Het mannetje zit heel lang te staren naar zijn kennelijk verdronken vrouwtje. Wulpen zijn er volop te zien en ook koppels Grauwe ganzen. Binnen de Kandelaar wel weer een bijzonderheid namelijk een Bruine Kiekendief die al enige tijd boven de Kandelaar zijn rondjes draait. Hoewel de foto van veraf is genomen toch wel de moeite waard deze prachtige roofvogel te tonen en wie weet krijg ik nog een kans.

Info Bruine Kiekendief ( bron: Vogelbescherming NL ):

Van de drie soorten in Nederland broedende kiekendieven is de bruine kiekendief verreweg de algemeenste. Dit is altijd zo geweest, want Nederland bulkte van oudsher van geschikt leefgebied voor deze soort: moerasland. Het is dan ook een vogel met vele volksnamen, zoals rietwouw en hoanskrobber (hanenschrobber), een aanwijzing dat de soort goed bekend was bij de plattelandsbevolking. Niet dat het nu een populaire vogel was, in tegendeel! De officiële Nederlandse naam (afgeleid van kuikendief) wijst op de voorheen grote impopulariteit van de bruine kiekendief. De bruine kiekendief is een echte moerasvogel, met een voorkeur voor rietland. Lokaal kan de soort, als er sprake is van een hoge muizendichtheid, ook droger habitat bezetten, zoals bouwland. Van de drie soorten broedt en jaagt de bruine kiekendief in de natste, en hoogste vegetaties

 

HNS_1500 Rietgors : Bruant des roseaux : Emberiza schoeniclus : Rohrammer : Reed Bunting

Rietgors mn : Bruant des roseaux : Emberiza schoeniclus : Rohrammer : Reed Bunting

 

HNS_1458 Putter : Chardonneret eleganz : Carduelis carduelis : Stieglitz : Eurasian Goldfinch

Putter : Chardonneret eleganz : Carduelis carduelis : Stieglitz : Eurasian Goldfinch

 

HNS_1426 Wilde Eend : Canard colvert : Anas platyrhynchos : Stockente : Mallard

Wilde Eend : Canard colvert : Anas platyrhynchos : Stockente : Mallard

 

HNS_1420 Wulp : Courlis cendre : Numenius arquata : Grosser Brachvogel : Western Curlew

Wulp : Courlis cendre : Numenius arquata : Grosser Brachvogel : Western Curlew

 

HNS_1572 Grauwe Gans : Oie cendree : Anser anser : Graugans : Greylag Goose

Grauwe Gans : Oie cendree : Anser anser : Graugans : Greylag Goose

 

HNS_1558 Bruine Kiekendief : Busard des roseaux : Circus aeruginosus : Rohrweihe : Western Marsh Harrier

Bruine Kiekendief vr : Busard des roseaux : Circus aeruginosus : Rohrweihe : Western Marsh Harrier

 

HNS_1559 Bruine Kiekendief : Busard des roseaux : Circus aeruginosus : Rohrweihe : Western Marsh Harrier

Bruine Kiekendief vr: Busard des roseaux : Circus aeruginosus : Rohrweihe : Western Marsh Harrier

Kandelaarfotoboek 10 2016

Kandelaarfotoboek 10 2016

Tijdspanne: 14-3-2016 en 19-3-2016

Lokatie: Kandelaar – Poldervaart – Noordzee Monster

website: www.jnthoen.nl

Het is mooi weer maar hoe gek het ook is er is weinig te zien de afgelopen dagen. Wel is de natuur druk in de weer voor het komende voorjaar en heb ik gelukkig weer een Vos gezien langs de Poldervaart. Zo is de Staartmees druk een nest aan het bouwen, paart de Krakeend en zingen de Groenling en de Winterkoning het hoogste lied. Een Buizerd kijkt uit naar een lekker hapje. Ook de Ooievaar is weer nabij de Vijverschie aan het broeden en zat de Steenuil weer op zijn post. Verder zijn de Rotganzen weer op weg naar het noorden.

HNS_1279 Vos - Vulpes vulpes - Renard roux - Rotfuchs - Red fox

Vos – Vulpes vulpes – Renard roux – Rotfuchs – Red fox

 

HNS_1219 Buizerd : Buse variable : Buteo buteo : Mausebussard : Eurasian Buzzard

Buizerd : Buse variable : Buteo buteo : Mausebussard : Eurasian Buzzard

 

HNS_1266 Groenling : Verdier commun : Carduelis chloris : Groenling : Western Greenfinch

Groenling : Verdier commun : Carduelis chloris : Groenling : Western Greenfinch

 

 

HNS_1191 Staartmees : Mesange a longue queue : Aegithalos caudatus : Schwanzmeise : Long-tailed Tit

Staartmees : Mesange a longue queue : Aegithalos caudatus : Schwanzmeise : Long-tailed Tit

 

HNS_1319 Winterkoning : Troglodyte mignon : Troglodytes troglodytes : Zaunkonig : Winter Wren

Winterkoning : Troglodyte mignon : Troglodytes troglodytes : Zaunkonig : Winter Wren

 

HNS_1308 Krakeend : Canard chipeau : Anas strepera : Schnatterente : Gadwall

Krakeend : Canard chipeau : Anas strepera : Schnatterente : Gadwall

 

HNS_1392 Ooievaar : Cigogne blanche : Ciconia ciconia : Weissstorch : White Stork

Ooievaar : Cigogne blanche : Ciconia ciconia : Weissstorch : White Stork

 

HNS_1396 Steenuil : Cheveche de Minerve : Athene noctua : Steinkauz : Little Owl

Steenuil : Cheveche de Minerve : Athene noctua : Steinkauz : Little Owl

 

HNS_1347 Rotgans : Bernache cravant : Branta bernicla : Ringelgans : Brent Goose

Rotgans : Bernache cravant : Branta bernicla : Ringelgans : Brent Goose

Kandelaarfotoboek 9 2016

Kandelaarfotoboek 9 2016

Tijdspanne: 5-3-2016 en 11-3-2016

Lokatie: Kandelaar – Vockestaert – Crooswijk

website: www.jnthoen.nl

 

Deze week toch weer een leuke serie kunnen maken. Een opvliegende Grote zilverreiger in de Vockestaert vandaag blijft altijd bijzonder. Bij een bezoek in Crooswijk kwam ik in de gelegenheid om een standpunt vlak boven het water in te nemen. Daarbij kon ik een Fuut vastleggen. Ook een kennelijk tamme Grauwe gans kwam wel heel dicht bij en heb dan ook een mooi portret van hem kunnen maken. Deze week in de Vockestaert en de Kandelaar een Ijsvogel kunnen observeren. Leuk om te zien dat de IJsvogel gewoon tegen een rietstengel aan vliegt en zich zo boven het water laat buigen. Ook in de Vockestaert een groot aantal Wulpen. De roofvogels waren van de partij zoals een Slechtvalk en een heuse Havik beide boven de Kandelaar. Verder in de Kandelaar nog de Nijlgans, Brandgans, Futen in een beginnende balshouding, Ekster en een gewone huismus.

 

HNS_1150 Grote Zilverreiger : Grande Aigrette : Egretta alba : Silberreiher : Great Egret

Grote Zilverreiger : Grande Aigrette : Egretta alba : Silberreiher : Great Egret

 

HNS_1121 Fuut : Grebe huppe : Podiceps cristatus : Haubentaucher : Great Crested Grebe

Fuut : Grebe huppe : Podiceps cristatus : Haubentaucher : Great Crested Grebe

 

HNS_1134 Fuut : Grebe huppe : Podiceps cristatus : Haubentaucher : Great Crested Grebe

Fuut : Grebe huppe : Podiceps cristatus : Haubentaucher : Great Crested Grebe

 

HNS_1108 Grauwe Gans : Oie cendree : Anser anser : Graugans : Greylag Goose

Grauwe Gans : Oie cendree : Anser anser : Graugans : Greylag Goose

 

HNS_1106 Grauwe Gans : Oie cendree : Anser anser : Graugans : Greylag Goose

Grauwe Gans : Oie cendree : Anser anser : Graugans : Greylag Goose

 

HNS_1017 Wulp : Courlis cendre : Numenius arquata : Grosser Brachvogel : Western Curlew

Wulp : Courlis cendre : Numenius arquata : Grosser Brachvogel : Western Curlew

 

HNS_0966 IJsvogel : Martin-pecheur d'Europe : Alcedo atthis : Eisvogel : River Kingfisher

IJsvogel : Martin-pecheur d’Europe : Alcedo atthis : Eisvogel : River Kingfisher

 

HNS_1025 IJsvogel : Martin-pecheur d'Europe : Alcedo atthis : Eisvogel : River Kingfisher

IJsvogel : Martin-pecheur d’Europe : Alcedo atthis : Eisvogel : River Kingfisher

 

HNS_0932 Slechtvalk : Faucon pelerin : Falco peregrinus : Wanderfalke : Peregrine Falcon

Slechtvalk : Faucon pelerin : Falco peregrinus : Wanderfalke : Peregrine Falcon

 

HNS_1080 Havik : Autour des palombes : Accipiter gentilis : Habicht : Northern Goshawk

Havik : Autour des palombes : Accipiter gentilis : Habicht : Northern Goshawk

 

HNS_0926 Nijlgans : Ouette d'Egypte : Alopochen aegyptiacus : Nilgans : Egyptian Goose

Nijlgans : Ouette d’Egypte : Alopochen aegyptiacus : Nilgans : Egyptian Goose

 

HNS_0925 Brandgans : Bernache nonnette : Branta leucopsis : Weisswangen-Gans : Barnacle Goose

Brandgans : Bernache nonnette : Branta leucopsis : Weisswangen-Gans : Barnacle Goose

 

HNS_0921 Kolgans : Oie rieuse : Anser albifrons : Blassgans : White-fronted Goose

Kolgans : Oie rieuse : Anser albifrons : Blassgans : White-fronted Goose

 

HNS_1035 Ekster : Pie bavarde : Pica pica : Elster : Black-billed Magpie

Ekster : Pie bavarde : Pica pica : Elster : Black-billed Magpie


HNS_1052 Fuut : Grebe huppe : Podiceps cristatus : Haubentaucher : Great Crested Grebe

Fuut : Grebe huppe : Podiceps cristatus : Haubentaucher : Great Crested Grebe

 

HNS_1083 Huismus : Moineau domestique : Passer domesticus : Haussperling : House Sparrow

Huismus : Moineau domestique : Passer domesticus : Haussperling : House Sparrow

 

 

 

Kandelaarfotoboek 8 2016

Kandelaarfotoboek 8 2016

Tijdspanne: 2016/01/03 en 2016/03/03

Lokatie: Kandelaar en hoofdzakelijk Amsterdamse Waterleidingduinen

website: www.jnthoen.nl

Eerder this week Kwam ik in de Kandelaar Nog een mooi vrouwtje Rietgors Tegen OM vervolgens op donderdag 3 maart ontmoette Mijn schoolkameraad de Hele dag met volop zon te Mogen struinen in de Het Gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ooit Eens Geweest op Een Totaal verregende dag was Het nu Vanaf de Eerste minuut Genieten. Echt een aanrader OM Daar Eens Een Visit our te Brengen. Er Mogen Alleen voetgangers Komen. Er was volop Te Zien including Dodaars, Wintertalingen, Patrijs, voorbij vliegende Grote Zaagbek (Bewijs foto) en Kramsvogel (Bewijs foto). Hiervan helaas Geen / Geen Goede foto’s Kunnen maken. Wel van Een Pimpelmees in de Duindoornstruiken ontmoet gele Besjes, Goudhaantje, Vuurgoudhaantje, Brilduiker, Staartmees en Natuurlijk de Damherten en Vossen. Aan Een oude boomstronk vonden ingelogd mooie Judasoor.

Ontmoette dank aan Cor sterven onverwachts Onze gids wilde are in Het Gebied.

 

AWD Gebied

Amsterdamse Waterleidingduinen

 

HNS_0900 Brilduiker: Garrot een oeil d'or: Bucephala clangula: Schellente: Gemeenschappelijke Goldeneye

Brilduiker: Garrot een oeil d’or: Bucephala clangula: Schellente: Gemeenschappelijke Goldeneye

 

HNS_0887 Brilduiker: Garrot een oeil d'or: Bucephala clangula: Schellente: Gemeenschappelijke Goldeneye

Brilduiker: Garrot een oeil d’or: Bucephala clangula: Schellente: Gemeenschappelijke Goldeneye

 

HNS_0889 Brilduiker: Garrot een oeil d'or: Bucephala clangula: Schellente: Gemeenschappelijke Goldeneye

Brilduiker: Garrot een oeil d’or: Bucephala clangula: Schellente: Gemeenschappelijke Goldeneye

 

HNS_0913 Brilduiker: Garrot een oeil d'or: Bucephala clangula: Schellente: Gemeenschappelijke Goldeneye

Brilduiker: Garrot een oeil d’or: Bucephala clangula: Schellente: Gemeenschappelijke Goldeneye

 

HNS_0914 Brilduiker: Garrot een oeil d'or: Bucephala clangula: Schellente: Gemeenschappelijke Goldeneye

Brilduiker: Garrot een oeil d’or: Bucephala clangula: Schellente: Gemeenschappelijke Goldeneye

 

HNS_0720 Roodborst: Rouge-kloof familier: Erithacus rubecula: Rotkehlchen: Europese Robin

Roodborst: Rouge-kloof familier: Erithacus rubecula: Rotkehlchen: Europese Robin

 

HNS_0862 Duindoorn (Hippopha rhamnoides) en Pimpelmees: Mesange bleue: Parus caeruleus: Blaumeise: Blauwe Mees

Duindoorn (Hippopha rhamnoides) en Pimpelmees: Mesange bleue: Parus caeruleus: Blaumeise: Blauwe Mees

 

HNS_0850 Vuurgoudhaantje: Roitelet triple bandeau: Regulus ignicapillus: Sommer-Goldhahnchen: Firecrest

Vuurgoudhaantje: Roitelet triple bandeau: Regulus ignicapillus: Sommer-Goldhahnchen: Firecrest

 

HNS_0661 Goudhaantje: Roitelet Huppe: Regulus regulus: Winter-Goldhahnchen: Goldcrest

Goudhaantje: Roitelet Huppe: Regulus regulus: Winter-Goldhahnchen: Goldcrest

 

HNS_0716 Kramsvogel: Grive litorne: Turdus pilaris: Wacholderdrossel: Kramsvogel

Kramsvogel: Grive litorne: Turdus pilaris: Wacholderdrossel: Kramsvogel

 

HNS_0709 Grote Zaagbek: Harle bievre: Mergus: Gansesager: Grote zaagbek

Grote Zaagbek: Harle bievre: Mergus: Gansesager: Grote zaagbek

 

HNS_0685 Dodaars: Grebe castagneux: Tachybaptus ruficollis: Zwergtaucher: Dodaars

Dodaars: Grebe castagneux: Tachybaptus ruficollis: Zwergtaucher: Dodaars

 

HNS_0617 Rietgors / Bruant des roseaux / Emberiza schoeniclus / Rohrammer / Rietgors

Rietgors / Bruant des roseaux / Emberiza schoeniclus / Rohrammer / Rietgors

 

HNS_0608 Rietgors / Bruant des roseaux / Emberiza schoeniclus / Rohrammer / Rietgors

Rietgors / Bruant des roseaux / Emberiza schoeniclus / Rohrammer / Rietgors

 

HNS_0692 Damhert / Dama dama / Le daim européen / Damhirsch / Damherten

Damhert / Dama dama / Le daim européen / Damhirsch / Damherten

 

HNS_0877 Damhert / Dama dama / Le daim européen / Damhirsch / Damherten

Damhert / Dama dama / Le daim européen / Damhirsch / Damherten

 

HNS_0861 Damhert / Dama dama / Le daim européen / Damhirsch / Damherten

Damhert / Dama dama / Le daim européen / Damhirsch / Damherten

 

HNS_0848 Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

 

HNS_0840 Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

 

HNS_0834 Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

 

HNS_0734 Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

 

HNS_0804 Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

 

HNS_0759 Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

 

HNS_0750 Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

 

HNS_0735 Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

 

HNS_0732 Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

 

Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos.

Vos (ook wel gewone van Rode Vos) / Vulpes vulpes / Renard roux / Rotfuchs / Rode vos. Deze foto met de Telefoon genomen.

 

HNS_0728 Judasdoorn-JUDASOOR / l'Oreille de Judas ou Oreille du diable / Judasohr / oor-achtige vorm en bruine verkleuring

Judasoor / Auricularia auricula-judea / Oreille de Judas / Judasohr / Jew’s ear