Kandelaarfotoboek 35 2015

Kandelaarfotoboek 35 2015

Tijdspanne: 21-8–2015 t/m 28-8-2015

Lokatie:  Omgeving Kandelaar

website: www.jnthoen.nl

Deze week stond vooral in het teken van de draaihals. Een behoorlijk schuw vogeltje net iets kleiner dan een merel en geweldige schutkleuren. Als je denkt een klein dor blad te zien zou het zomaaar de daaihals kunnen zijn. Maar goed heel de week elke dag een paar uur kijken en wachten tot het mij uiteindelijk deze vrijdagochtend lukte hem te spotten en vast te leggen. Naast de draaihals deze week nog een purperreiger en een snoepende zwarte kraai gezien alsook een watersnip die zich in de sloot naast de Poldervaart ophield. Als laatste nog twee vlinders.

DSC_1939Draaihals : Torcol fourmilier : Jynx torquilla : Wendehals : Northern Wryneck

Draaihals : Torcol fourmilier : Jynx torquilla : Wendehals : Northern Wryneck. Deze vreemde eend onder de spechten komt voor op warme, droge plekken in oude loofhoutsingels en loof- of lariksbossen met een open structuur. De draaihals dankt zijn naam aan de flexibele hals, welke in vreemde kronkels gedraaid kan worden. Gebroed wordt in oude, meestal deels verrotte loofbomen. Het voedsel bestaat uit mieren (vooral zwarte wegmieren en hun poppen zijn favoriet) welke in bomen en op de grond gezocht worden. Draaihalzen overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara.

DSC_1933Draaihals : Torcol fourmilier : Jynx torquilla : Wendehals : Northern Wryneck

Draaihals : Torcol fourmilier : Jynx torquilla : Wendehals : Northern Wryneck

DSC_1925 Draaihals : Torcol fourmilier : Jynx torquilla : Wendehals : Northern Wryneck

Draaihals : Torcol fourmilier : Jynx torquilla : Wendehals : Northern Wryneck

DSC_1919 Draaihals : Torcol fourmilier : Jynx torquilla : Wendehals : Northern Wryneck

Draaihals : Torcol fourmilier : Jynx torquilla : Wendehals : Northern Wryneck

DSC_1904 Draaihals : Torcol fourmilier : Jynx torquilla : Wendehals : Northern Wryneck

Draaihals : Torcol fourmilier : Jynx torquilla : Wendehals : Northern Wryneck

DSC_1989 Draaihals : Torcol fourmilier : Jynx torquilla : Wendehals : Northern Wryneck

Draaihals : Torcol fourmilier : Jynx torquilla : Wendehals : Northern Wryneck

DSC_1807 Purperreiger / Heron pourpre / Ardea purpurea / Purpurreiher / Purple Heron

Purperreiger / Heron pourpre / Ardea purpurea / Purpurreiher / Purple Heron

DSC_1786 torenvalk

Torenvalk / Faucon crecerelle / Falco tinnunculus / Turmfalke / Common Kestrel

DSC_1761Zwarte Kraai:Bonte Kraai : Corneille noire : Corvus corone : Aaskrahe : Carrion Crow

Zwarte Kraai:Bonte Kraai : Corneille noire : Corvus corone : Aaskrahe : Carrion Crow

DSC_1744Watersnip : Becassine de marais : Gallinago gallinago : Bekassine : Common Snipe

Watersnip : Becassine de marais : Gallinago gallinago : Bekassine : Common Snipe

DSC_2048bont zandoogje, Pararge aegeria, Speckled Wood Tircis Waldbrettspiel

Bont zandoogje, Pararge aegeria, Speckled Wood Tircis Waldbrettspiel

DSC_2028Gehakkelde Aurelia, Polygonia c-album, Comma, Robert-le-Diable, C-Falter

Gehakkelde Aurelia, Polygonia c-album, Comma, Robert-le-Diable, C-Falter

Kandelaarfotoboek 34 2018

Kandelaarfotoboek 34 2015

Tijdspanne: 16-8–2015 t/m 20-8-2015

Lokatie:  Omgeving Lelystad en Kandelaar

website: www.jnthoen.nl

Afgelopen donderdag wordt getracteerd met een bezoek aan Walibi met alle neven en nichtje. Terwijl mijn vrouw daar zich vermaakt met hen ga ik met de hond Spike naar de Oostvaardersplassen. En dat is nou jammer want de hond mag niet mee de vogelkijkhutten in. Dan maar er om heen rijden en wat stukken gewandeld met onderstaand resultaat langs het Ijsselmeer en de Oostvaardersplas. De verrassing was wel dat ik een koppel gele kwikstaaten tegen kwam met een jong.

DSC_1450 Zwarte Kraai:Bonte Kraai : Corneille noire : Corvus corone : Aaskrahe : Carrion Crow

Zwarte Kraai:Bonte Kraai : Corneille noire : Corvus corone : Aaskrahe : Carrion Crow

DSC_1435 Gele Kwikstaart: Bergeronnette printaniere : Motacilla flava : Schafstelze : Yellow Wagtail

Gele Kwikstaart ( engelse ) 1e winter: Bergeronnette printaniere : Motacilla flava : Schafstelze : Yellow Wagtail. De gele kwikstaart is een vogelsoort met een groot verspreidingsgebied. Gele kwikstaarten hebben een voorkeur voor open landbouwgebieden met een dichte vegetatie van 40 tot 65 cm. hoogte. Het zijn insecteneters. ‘Gele kwikken’ wippen de staart regelmatig met felle schokkende bewegingen op en neer: het typische ‘kwikken’ van de staart. Vogeltaxonomen onderscheiden tenminste 10 verschillende ondersoorten; al met al een gecompliceerde groep van verwanten. Van de Engelse gele kwikstaart (M. flavissima) is de status onduidelijk. Sommigen onderscheiden deze als een aparte soort, anderen classificeren deze als ondersoort van de gele kwikstaart.

DSC_1380 Gele Kwikstaart 1e winter: Bergeronnette printaniere : Motacilla flava : Schafstelze : Yellow Wagtail

Gele Kwikstaart (engelse),1e winter: Bergeronnette printaniere : Motacilla flava : Schafstelze : Yellow Wagtail

DSC_1345 Gele Kwikstaart juv. : Bergeronnette printaniere : Motacilla flava : Schafstelze : Yellow Wagtail

Gele Kwikstaart juv. : Bergeronnette printaniere : Motacilla flava : Schafstelze : Yellow Wagtail

DSC_1359 Spreeuw : tourneau sansonnet : Sturnus vulgaris : Star : Common Starling

Spreeuw : tourneau sansonnet : Sturnus vulgaris : Star : Common Starling

DSC_1467Boomvalk : Faucon hobereau : Falco subbuteo : Baumfalke : Northern Hobby

Boomvalk : Faucon hobereau : Falco subbuteo : Baumfalke : Northern Hobby

DSC_1337 Boomklever : Sittelle torchepot : Sitta europaea : Kleiber : Eurasian Nuthatch

Boomklever : Sittelle torchepot : Sitta europaea : Kleiber : Eurasian Nuthatch

DSC_1331Klein Geaderd Witje, Pieris [Artogeia] napi Green-veined White Piéride du Navet Rapsweißling

Klein Geaderd Witje, Pieris [Artogeia] napi Green-veined White Piéride du Navet Rapsweißling

DSC_1327Atalanta, Vanessa [Cynthia] atalanta Red Admiral Vulcain Admiral

Atalanta, Vanessa [Cynthia], atalanta, Red Admiral, Vulcain Admiral

Kandelaarfotoboek 33 2015

Kandelaarfotoboek 33 2015

Tijdspanne: 7-8–2015 t/m 15-8-2015

Lokatie: Kandelaar

website: www.jnthoen.nl

Het blijft een fascinerend gezicht hoe diverse buizerds boven de Kandelaar zweven, draaien en spuiren naar o.a. muizen. Kennelijk zijn deze er genoeg. Een bijzondere gast deze dagen is de Witgat. Deze schuwe steltloper houdt zich in de sloot en plas tussen de Poldervaart en de stortplaats op. Tijdens het kijken over het riet kwam plotseling op enige afstand een juv. Blauwborst zitten en bleef mij een tijdje aankijken waarvoor mijn dank zodat ik vlug een foto kon maken.

In de recreatieplas zwemt een Fuut met zijn twee jongen op de rug rond. Dit is natuurlijk altijd een leuk gezicht hoewel hij wel ver van mij af zwom en niet dichterbij wenste te komen. Verder een landende Aalscholver, een Icarusblauwtje, de Kleine vos die dit jaar weinig in aantal te zien is, en nog twee libellen. Tussen het riet hoorde ik wat geplons en zag ik dat diverse Groene kikkers – Meerkikkers op het kroos bezig waren.

DSC_0971 Buizerd : Buse variable : Buteo buteo : Mausebussard : Eurasian Buzzard

Buizerd : Buse variable : Buteo buteo : Mausebussard : Eurasian Buzzard

DSC_0972Buizerd : Buse variable : Buteo buteo : Mausebussard : Eurasian Buzzard

Buizerd : Buse variable : Buteo buteo : Mausebussard : Eurasian Buzzard

DSC_0969 Buizerd : Buse variable : Buteo buteo : Mausebussard : Eurasian Buzzard

Buizerd : Buse variable : Buteo buteo : Mausebussard : Eurasian Buzzard

DSC_1142 Witgat : Chevalier cul-blanc : Tringa ochropus : Wald-Wasserlaufer : Green Sandpiper

Witgat : Chevalier cul-blanc : Tringa ochropus : Wald-Wasserlaufer : Green Sandpiper. De soort is een vrij kleine steltloper met een donker groenbruin bovendeel en vleugels, grijzige kop en borst en witte buik en anaalstreek. Het donkere bovendeel is bedekt met witte stippen met verschillende grootte, met maximale grootte tijdens het broedseizoen en minimale grootte tijdens de winter en bij juveniele vogels. De poten en korte snavel zijn beide donkergroen. De witgat is opvallend en karakteristiek tijdens de vlucht. Zijn vleugels zijn donker van boven en onder en heeft een helder witte romp. De donkere ondervleugel is het meest opvallende verschil met de bosruiter. In vlucht heeft de witgat een karakteristieke drie-tonige roep.

DSC_1272 Witgat : Chevalier cul-blanc : Tringa ochropus : Wald-Wasserlaufer : Green Sandpiper

Witgat : Chevalier cul-blanc : Tringa ochropus : Wald-Wasserlaufer : Green Sandpiper

DSC_1096 Blauwborst juv. : Rouge bleu commune : Luscinia svecica : Blaukehlchen : Bluethroat

Blauwborst juv. : Rouge bleu commune : Luscinia svecica : Blaukehlchen : Bluethroat

DSC_1002 Fuut : Grebe huppe : Podiceps cristatus : Haubentaucher : Great Crested Grebe

Fuut : Grebe huppe : Podiceps cristatus : Haubentaucher : Great Crested Grebe

DSC_0988 Fuut : Grebe huppe : Podiceps cristatus : Haubentaucher : Great Crested Grebe

Fuut : Grebe huppe : Podiceps cristatus : Haubentaucher : Great Crested Grebe

DSC_1013 Aalscholver : Grand Cormoran : Phalacrocorax carbo : Kormoran : Great Cormorant

Aalscholver : Grand Cormoran : Phalacrocorax carbo : Kormoran : Great Cormorant

DSC_1062 Icarusblauwtje,Polyommatus icarus Common Blue Argus bleu Hauhechelbläuling

Icarusblauwtje,Polyommatus icarus Common Blue Argus bleu Hauhechelbläuling

DSC_1076 Kleine Vos, Aglais urticae, Small Tortoiseshell, Petite Tortue, Kleiner Fuchs

Kleine Vos, Aglais urticae, Small Tortoiseshell, Petite Tortue, Kleiner Fuchs

DSC_0976 steenrode heidelibel, Sympetrum vulgatum, Sympétrum commun, Gemeine Heidelibelle, Vagrant Darter

steenrode heidelibel, Sympetrum vulgatum, Sympétrum commun, Gemeine Heidelibelle, Vagrant Darter

DSC_1268 Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis, Le Vert-Timor, Weidenjungfer auch Gemeine Weidenjungfer, green emerald damselfly

Houtpantserjuffer – Chalcolestes viridis, Le Vert-Timor, Weidenjungfer auch Gemeine Weidenjungfer, green emerald damselfly

DSC_1087 Meerkikker of grote groene kikker, More Frog aut rana viridis magnum, Plus Frog ou grande grenouille verte, Mehr Frosch oder große grüne Frosch, More Frog or big green frog

Meerkikker of grote groene kikker, More Frog aut rana viridis magnum, Plus Frog ou grande grenouille verte, Mehr Frosch oder große grüne Frosch, More Frog or big green frog

Kandelaarfotoboek 32 2015

Kandelaarfotoboek 32 2015

Tijdspanne: 30 -7 t/m 7-8–2015

Lokatie: Kandelaar

website: www.jnthoen.nl

Bij een bezoek aan Friesland op zoek naar roofvogels kwam ik alleen een buizerd tegen. Verder in de Kandelaar weer diverse vlinders aangetroffen waaronder de lieveling in het weiland.

DSC_0955 wn Wespendief : Bondree apivore : Pernis apivorus : Wespenbussard : Western Honey Buzzrd

Buizerd / Buse variable / Buteo buteo / Mausebussard / Eurasian Buzzard

DSC_0965 wn Wespendief : Bondree apivore : Pernis apivorus : Wespenbussard : Western Honey Buzzrd

Buizerd / Buse variable / Buteo buteo / Mausebussard / Eurasian Buzzard

DSC_0901 kleine vos, Aglais urticae,Small Tortoiseshell Petite Tortue Kleiner Fuchs

kleine vos, Aglais urticae,Small Tortoiseshell Petite Tortue Kleiner Fuchs

DSC_0909 kleine vos, Aglais urticae,Small Tortoiseshell Petite Tortue Kleiner Fuchs

kleine vos, Aglais urticae,Small Tortoiseshell Petite Tortue Kleiner Fuchs

DSC_0843 bruin blauwtje, Aricia agestis, Azuré brun, Brown Argus, Kleine Sonnenröschen-Bläuling

bruin blauwtje, Aricia agestis, Azuré brun, Brown Argus, Kleine Sonnenröschen-Bläuling

DSC_0833 bruin blauwtje, Aricia agestis, Azuré brun, Brown Argus, Kleine Sonnenröschen-Bläuling

bruin blauwtje, Aricia agestis, Azuré brun, Brown Argus, Kleine Sonnenröschen-Bläuling

DSC_0916 argusvlinder, Lasiommata megera, Wall Brown Mégère Mauerfuchs

argusvlinder, Lasiommata megera, Wall Brown Mégère Mauerfuchs

DSC_0937 lieveling, Timandra comae, Timandre aimée, Ampferspanner, Bloed-ader

lieveling, Timandra comae, Timandre aimée, Ampferspanner, Bloed-ader