Kandelaarfotoboek 10 2014

Kandelaarfotoboek 10 2014

Tijdspanne: 28 t/m 30 april 2014

Gebied: Kandelaar

Website: http://www.jnthoen.nl

De afgelopen dagen weer enkele foto’s kunnen maken in mijn eigen gebied Kandelaar. Blijft toch leuk om te weten wat je in dit gebied allemaal kan zien. Zo was het leuk om een mooie Bosrietzanger als een Grasmus op de foto te kunnen zetten. De parende dambordvliegen was ook wel een leuke, mede op aanwijzing van Loes Willebrand. Ook de libelle, een Grote Roodoogjuffer , is best gelukt.

Info uit: Wikipedia, Vogelbescherming Nederland, Vlindernet en vogelkenner Ed Schouten.

 

DSC_5626 Grasmus vr

Bosrietzanger (Acrocephalus palustris)

DSC_5624 Grasmus vr

Bosrietzanger (Acrocephalus palustris)

DSC_5617 Grasmus mn

Grasmus mn (Sylvia communis); De grasmus zélf is geen opvallende vogel, maar de zang compenseert dit volledig. Het is een markante, krassende zang, alsof de vogel erg zijn best doet maar gewoon niet zoveel ‘talent’ heeft. Grasmussen zijn ‘pioniervogels’ zoals paardenbloemen dat zijn in de plantenwereld. Ze zijn te vinden op plekken waar velden met ruigtekruiden, omzoomd door struweel, de overhand hebben. Ondanks zijn naam is de grasmus niet nauw verwant aan de huismus. De ‘familie’ van de grasmussen is vooral een in het zuiden van Europa en in Afrika voorkomende groep vogels. De gramus heeft van het hele stel veruit het grootste verspreidingsgebied. De mannetjes komen eerder terug uit Afrika dan de vrouwtjes. In die tussentijd bouwt het mannetje enkele nesten, waaruit het vrouwtje een keuze maakt. Bevalt geen van de nesten haar, dan bouwt ze alsnog haar eigen nest.

DSC_5596 Winterkoninkje

Winterkoning of vaak Winterkoninkje (Troglodytes troglodytes) Hij behoort tot een familie waarvan alle andere soorten uitsluitend in Amerika voorkomen. De (gewone) winterkoning komt voor in grote delen van Noord-Amerika en verder in Europa (inclusief Ijsland), Azië en Noord-Afrika. Binnen dit gebied worden 29 ondersoorten onderscheiden. De winterkoning heeft zich aangepast aan zowel bosrijke als open gebieden zoals boomloze eilanden. Verder broedt de vogel in parken en tuinen. Belangrijk is dat zich ergens dichte struwelen bevinden zoals heggen, braamstruiken of dichte vegetaties bij water. De winterkoning is in Nederland en België een van de meest algemene vogelsoorten.

 

DSC_5590 Zanglijster

Misschien wel leuk om te raden wat voor een vogel hieronder tussen de takken zit. Volgend fotoboek komt het antwoord.    Geef een reactie op mijn bloc voor de naam van de vogel.

DSC_5558 Groenling

Groenling, groenvink of groninger (Chloris chloris synoniem:Carduelis chloris)

DSC_5498 Rietzanger

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)

DSC_5488 Rietzanger

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)

DSC_5509 Rietzanger

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)

DSC_5506 Fitis

Fitis (Phylloscopus trochilus)

Meerkoet

Meerkoet (Fulica atra)

DSC_5540 Tengere grasjuffer

Grote roodoogjuffer juv mn (Erythromma najas) Antwoord Vlindernet: Dit is een mannetje van de grote roodoogjuffer. Deze juffer is nog vers en heeft nog niet de uiteindelijke kleuren. Na het uitsluipen moet een libel eerst enkele dagen ‘uitkleuren’, daarna zijn bv ook de mooie rode ogen te zien. De schouderstreep ontbreekt die bij de tengere grasjuffer wel aanwezig is. De laatste twee segmenten van het achterlijf zijn bij de grote roodoogjuffer gekleurd, de andere segmenten zijn donker gekleurd. Bij de tengere grasjuffer is het laatste segment (S10) donker en is het een na laatste segment (S9) gekleurd met een donkere tekening. Voor meer informatie hierover kun je kijken op http://www.libellennet.nl.

DSC_5524 Dambordvlieg

Dambordvlieg of grauwe vleesvlieg (Sarcophaga carnaria)

DSC_5514 Landkaartje

Landkaartje (Araschnia levana)

 

Kandelaarfotoboek 9 2014

Kandelaarfotoboek: 9 2014

Tijdspanne: 19 april 2014

Gebied: Kandelaar (Rietpunt Poldervaart)

Website: http://www.jnthoen.nl

Bij het lopen langs de Poldervaart had ik al diverse keren de Kleine karrekiet horen zingen. Daar deze vogel zich niet snel laar zien heb ik een aantal keren gepost nabij deze plek. Gisteren meende ik deze vogel behoorlijk in beeld te krijgen en daarvan foto’s te maken. De foto’s zijn wel gelukt maar het bleek achteraf een mooie Rietzanger te zijn en geen Kleine karekiet. Het leverde mooie schilderachtige plaatjes op met vooral de kleuren van het riet waarin deze Rietzanger schuil gaat.

Het blijft verder een behoorlijke opgaaf om deze veel op elkaar lijkende vogels uit elkaar te halen, mar aldoende hoop ik het te leren.

 

DSC_5416 Rietzanger

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)

 

DSC_5459 Rietzanger

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)

 

DSC_5427 Rietzanger

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)

 

 

DSC_5400 Rietzanger

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus))

 

Kandelaarfotoboek 8 2014

Kandelaarfotoboek 8 2014

Tijdspanne:  16 april 2014

Gebied: Kandelaar

Website i.o. http://www.jnthoen.nl

 

Langs de Kandelaarweg kwam ik op aanwijzing een zeer goed verborgen eendennest tegen. De broedende Wilde Eend bleef roerloos liggen maar bleef wel met een oog naar mij kijken. Verder enkele vlinders tegengekomen en een zingende Heggenmus. Vroeg in de avond nog even langs de Poldervaart gelopen waar een luid zingende Gietgors zat en plots nog even een Blauwborst kwam aanvliegen die, hoewel de zon al was weggezakt, er mooi voor ging zitten.

DSC_5332 nest wilde eend

Wilde eend (Anas platyrhynchos)

 

DSC_5347 Grauwe ganzen met jongen

Grauwe gans (Anser anser)

 

DSC_5358 Gehakkelde aurelia

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album)

 

DSC_5374 Citroenvlinder

Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni)

 

DSC_5392 Blauwborst

Blauwborst (Luscinia svecica)

 

DSC_5384 Rietgors mn

Rietgors (Emberiza schoeniclus)

 

DSC_5362 heggenmus

Heggenmus (Prunella modularis)

 

 

 

Kandelaarfotoboek 7 2014

Kandelaarfotoboek 7 2014

Gebied: Kandelaar

Tijdspanne: 10-4-2014

Website: http://www.jnthoen.nl

Vandaag een mooie dag met niet te felle zon maar weer eens de Kandelaar ingelopen. Op de weg er naar toe, kwam ik een leuk plaatje tegen met de bijzondere lammetjes. Het blijken bij navraag een kruising te zijn tussen de Drentseschaap en de Charollais schaap geweldig om het orkest van de zingende vogels te horen. Druk, druk druk hebben de vogels het met het bouwen van nesten en het te eten geven van de jongen. Tussen de bosjes stilstaan, wachten en dan komt er plost beweging……

Ook diverse soorten vlinders waren ook druk doende.

 

 

 

DSC_5263 Zwartkop vr

Zwartkop vr. (Sylvia atricapilla)

 

DSC_5271 zwartkop mn

Zwartkop mn (Sylvia atricapilla)

 

DSC_5296 Fitis

Fitis (Phylloscopus trochilus)

 

DSC_5304 Fitis

Fitis (Phylloscopus trochilus)

 

DSC_5278 Fitis

Fitis (Phylloscopus trochilus)

 

DSC_5252 Groenling

Groenling, groenvink of groninger (Chloris chloris synoniem:Carduelis chloris)

 

DSC_5324 Putter

Putter of distelvink (Carduelis carduelis)

 

DSC_5249.Lammetjes

Lammetjes, kruising Drentse schaap en de Charollais schaap.

 

DSC_5285 Dagpauwoog

Dagpauwoog (Aglais io, vroeger: Inachis io)

 

DSC_5282 Kleine vos

Kleine vos (Aglais urticae)

 

DSC_5273 Bont zandoogje

Bont zandoogje (Pararge aegeria)