Kandelaarfotoboek 6 2014

Kandelaarfotoboek: 6 2014

Tijdspanne: 27 en 28 maart 2014

Gebied: Rijksstraatweg Delfgauw, Kandelaar en Rietputten Vlaardingen

Website in wording: http://www.jnthoen.nl

 

Gisteren en vandaag weer op pad geweest in de namiddag voor het betere licht. Na een Futenpaar en een Fazant te hebben waargenomen in het weiland van boer Sonneveld,  in de Kandelaar een mooie Tjiftjaf en Koolmees gespot die zich even mooi liet zien in het late zonnetje. Vandaag nog een bezoek gebracht aan de rietputten in Vlaardingen. Daar was het erg rustig zowel met de spotters ( ik was de enige ) als met de vogels. Na lang wachten toch nog een paartje Rosse-stekelstaarten en 2 koppels Bergeenden gezien. De mannen Bergeenden gingen een stevig gevecht aan. Mooi schouwspel en daarna weer op huis aan om onderweg nog een Grote bonte specht en een Winterkoninkje op de plaat te zetten. Het zijn weer mooie dagen.

 

 Fuut (Podiceps cristatus)

DSC_4941 Futenstel

copyright Hans ’t Hoen

Fazant (Phasianus colchicus)

DSC_4965 Fazant

copyright Hans ’t Hoen

 Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)

DSC_5010 Tjiftjaf

copyright Hans ’t Hoen

Koolmees (Parus major)

DSC_4984 Koolmees

copyright Hans ’t Hoen

Rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis)

DSC_5028 rosse stekelstaart

copyright Hans ’t Hoen

Bergeend (Tadorna tadorna)

DSC_5082 Bergeenden

copyright Hans ’t Hoen

Bergeend (Tadorna tadorna)

DSC_5089 bergeenden

copyright Hans ’t Hoen

Grote bonte specht (Dendrocopos major)

DSC_5146 Grote bonte specht

copyright Hans ’t Hoen

Winterkoninkje (Troglodytes troglodytes)

DSC_5157 winterkoning

copyright Hans ’t Hoen

Kandelaarfotoboek 5 2014

Kandelaarfotoboek:  5 2014

Gebied: Kandelaar

Tijdspanne: 16 en 19 maart 2014

Op de genoteerde dagen een ronde gemaakt met de auto en te voet binnen de Kandelaar. Als eerste bleek dat de vorige jaar neergestreken ooievaars weer terug zijn op het nest nabij de fietsbrug aan de Schieweg  Middendelfland. Verder niet echt bijzondere vogels kunnen spotten maar ja het is niet altijd maar raak. Daar de wat bijzondere vogels kennelijk door de harde wind zich niet lieten zien gewoon wat foto’s genomen van de wat alledaags voorkomende vogels zoals de wilde eend en de smient. De zich wassende knobbelzwaan blijft toch ook een prachtig gezicht als ook de twee verschillend geklede aalscholvers.

Ooievaar (Ciconia ciconia)
DSC_4861 Ooievaarsnest 2014

Wilde eend (Anas platyrhynchos) vr

DSC_4937 Wilde eend vr

Smient (Anas penelope) mn

DSC_4931 Smient mn

smient (Anas penelope) vr

DSC_4914 Smient vr

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

DSC_4898 Knobbelzwaan

knobbelzwaan (Cygnus olor)

DSC_4901 Knobbelzwaan

knobbelzwaan (Cygnus olor)

DSC_4904 Knobbelzwaan

Aalscholver (Phalacrocorax carbo) adult

DSC_4888 Aalscholver adult

Aalscholver (Phalacrocorax carbo) juv

DSC_4884 Aalscholver juv zopmerkleed

Groenling, groenvink of groninger (Chloris chloris synoniem: Carduelis chloris)

DSC_4860 Groenling

Kandelaarfotoboek 4 2014

 

 

Kandelaarfotoboek: 4 2014

Gebied: Kandelaar

Tijdspanne: 8/9 maart 2014

 

Na zes weken van klussen in het huis van mijn zoon en zelf een nieuwe keuken, weer tijd voor de foto’s. En dat is opschieten geblazen want het is razend druk in de natuur daar alles ruim een maand naar voren is geschoven. Het eertse wat ik tegen kwam was een koppel staartmezen die druk in de weer zijn hun nest te bouwen. Nog een paar dagen en dan zullen de eieren gelegd zijn.

Staartmees

De staartmees is een zangvogel uit de familie staartmezen (Aegithalidae) en behoort niet tot de familie van de echte mezen (Paridae). Ze worden ongeveer 14 cm groot (daarvan neemt zijn staart ruim 8 cm in beslag), ongeveer even groot als de koolmees. De staartmees (Aegithalos caudatus) valt erg op door de zeer lange staart (8 tot 10 cm). Ze vertoeven meestal in groepjes. Eens je deze mooie vogeltjes gezien hebt, vergeet je hun naam nooit meer. Het mannetje en het vrouwtje zijn met het blote oog niet van elkaar te onderscheiden. Zwart, wit en roze zijn de kleurtinten van deze mees.

De staartmees komt voor in bosrijke omgevingen en in parken en tuinen. Ze leven in groepen tot 40 stuks.
Ze bouwen gedurende drie weken met beide ouders aan het nest dat voornamelijk bestaat uit geweven mos, spinrag, pluizen en korstmossen met een ingangsopening van circa 3 cm aan de bovenzijde. Het feitelijke nest waarin de eieren komen te liggen wordt extra zacht gemaakt met haren en donsveertjes. Deze nesten bevinden zich tussen 1 en 3 meter hoogte in de struiken. De staartmees maakt dus geen gebruik van natuurlijke holten, zoals andere mezensoorten wel doen. Het vrouwtje moet haar staart over of naast haar rug vouwen als ze op de eitjes zit. Het staartmezenmannetje zal tussendoor ook wel eens op de eieren zitten, maar veel minder dan het vrouwtje die je in die periode makkelijk kan herkennen aan de verhakkelde staart.
De eerste nesten worden bebroed vanaf begin april en een tweede broedsel kan volgen in juni. In het eerste nest komen 8 tot 12 eieren te liggen, bij het tweede legsel zijn dat er 6 tot 8 stuks.
De broedduur is ongeveer 2 weken en na nog eens 2 weken verlaten de jongen het nest. Deze worden dan door beide ouders gevoederd.

Het zijn echte insectenvangers die constant op zoek zijn in struiken, bomen,… naar hun voedsel. De staartmees voedt zich het gehele jaar door met insecten en is als gevolg daarvan gevoelig voor strenge vorst. Vetbollen zijn dan ook ideale voedselpakketjes tijdens koude periodes.

Staartmees  (Aegithalos caudatus)

ondersoort europaeus

DSC_4778 Staartmees

DSC_4843 Staartmees

DSC_4793 Staartmees

DSC_4848 Staartmees

DSC_4811 Staartmees

DSC_4824 Staartmees