Kandelaarfotoboek 29 2013

Lokatie: Kandelaar

Tijspanne: week 40

Deze week enkele dagelijks voorkomende vogels gespot. Het mooiste plaatje was deze week met de ochtend mist. Bij de eerste blik uit mijn raam stonden meerdere zilverreigers in de sloot voor mijn huis te fourageren. Ook de Halsbandparkiet liet zich veelvuldig zien en deed zich tegoed aan het overrijpe fruit in de bomen. Wat je ook wel eens ziet is dat een Kraai in gevecht is met een Buizerd en leveren mooie schuinbewegingen op van beide vogels waarbij de Buizerd meestal de aftocht moet blazen.  Jammer dat het zich altijd verweg en eigenlijk te hoog afspeeld. Dit keer lukte het mij toch om zo’n schermutseling vast te leggen.  Dat weer gaat veranderen blijkt dat de Smienten weer met enorme antallen in de sloten aanwezig zijn.

Buizerd (Buteo buteo) en Zwarte Kraai (Corvus corone)

DSC_1817 Buizerd + Kraai

Boomvalk (Falco subbuteo)

DSC_1835 juv Sperwer

Sperwer (Accipiter nisus)

Hier is te zien dat het om een adult Sperwer gaat gezien de dwars liggende strepen.

DSC_1844 adult Sperwer

Smient (Anas penelope, vroeger bekend als Mareca penelope)

DSC_1874 smienten

Smient (Anas penelope) mn

DSC_1876 mn Smient

Krakeenden (Anas strepera, vroeger bekend als Mareca strepera) mn – vr

DSC_1879 vr smient

Halsbandparkiet (Psittacula krameri)

DSC_1905 Halsbandparkiet

DSC_1912 Halsbandparkiet

Spreeuw (Sturnus vulgaris)

DSC_1917 Spreeuw

Fazant (Phasianus colchicus)

Zoals te zien is betreft dit een ondersoort. Deze Fazant heeft nl geen witte halsband. Deze Fazant behoort tot de Colchicus groep.

DSC_1925 Fazant mn

 4x grote Zilverreiger (Ardea alba) en 2x Blauwe reiger (Ardea cinerea)

DSC_1940 mist zilverreigers