Kandelaarfotoboek 16 2013

Gebied Kandelaar, tijd week 16/17.

Deze week met mijn schuiltent op pad geweest om eerder gesignaleerde Kneu-en vast te leggen. Helaas bleven zij voor mij op een te wat grote afstand maar lieten zich toch even zien. Onderweg kwam ik natuurlijk ook weer het een en ander tegen om vast te leggen.

Zwartkop (Sylvia atricapilla)
DSC_7802 HTH Zwartkop

Blauwborst (Luscinia svecica)

DSC_7945 HTH Blauwborst

Blauwborst (Luscinia svecica)

DSC_7936 HTH Blauwborst

Fitis (Phylloscopus trochilus)

DSC_8002 HTH Fitis

Kneu (Carduelis cannabina) vr

DSC_7976 HTH Kneu vr

Kneu (Carduelis cannabina) mn

DSC_7911 HTH onbekende

Heggenmus (Prunella modularis)

DSC_7842 HTH Heggenmus

Torenvalk (Falco tinnunculus)

DSC_7996 HTH Torenvalk

Dagpauwoog (Aglais io, vroeger: Inachis io)

DSC_7889 HTH Dagpauwoog

Schaap (Ovis aries) met lam

DSC_7853HTH lam en Schaap

Kandelaarfotoboek 15 2013

Gebied: Omgeving Hoenderloo. Tijdspanne: zaterdag 13 april 2013.

Boomklever (Sitta europaea)
DSC_7781 HTH Boomklever

Boomklever (Sitta europaea)

DSC_7775 HTH Boomklever

Boomklever (Sitta europaea)

DSC_7774 HTH Boomklever

Boomklever (Sitta europaea)

DSC_7771 HTH Boomklever

Sijs (Carduelis spinus)

DSC_7767 HTH Sijs

Sijs (Carduelis spinus)

DSC_7738 HTH Sijs

Groenling, Groenvink of Groninger (Carduelis chloris)

DSC_7745 HTH Groenling

Pimpelmees (Cyanistes caeruleus, vroeger Parus caeruleus)

DSC_7792 HTH Pimpelmees

Kandelaarfotoboek 14 2013

Gebied Kandelaar, tijdspanne 8 tm 10 april 2013

Sperwer (Accipiter nisus)
DSC_7620 HTH Sperwer

Gaai (Garrulus glandarius)

DSC_7652 HTH Gaai

Rietgors (Emberiza schoeniclus)

DSC_7643 HTH Rietgors mn

Rietgors (Emberiza schoeniclus)

DSC_7647 HTH Rietgors mn

Heggenmus (Prunella modularis)

DSC_7596 HTH Heggenmus

Buizerd (Buteo buteo)

DSC_7610 HTH Buizerd

Blauwe Reiger (Ardea cinerea)

slapend

DSC_7594 HTH Blauwe Reiger in slaap

Zwarte Kraai (Corvus corone)

DSC_7634 HTH Zwarte Kraai

Lepelaar (Platalea leucorodia) ( in de mist )

DSC_7667 HTH Lepelaar

Kandelaarfotoboek 13 2013

De afgelopen week, 1-4-2013 t/m 7-4-2013 was het stil in de Kandelaar. Te koud allemaal ondanks een mooie zondag. Zo waren de blauwborsten wel te zien, maar als zij even boven de beschutting uitkwamen werd direct een duik genomen binnen in het riet. Verder wel de Torenvalk kunnen vastleggen met een prooi als ook een stel Futen die wilde beginnen met balsen maar kennelijk werden afgeleid en niet hebben doorgezet. Verder de eerste vlinder: Kleine Vos gespot. Ook de Ooievaar was leuk vast te leggen bij zijn eerste vleugelslag die hij maakt om weg te vliegen. De Boomkruiper kreeg ik net weer wat beter voor de lens.

Torenvalk (Falco tinnunculus)

DSC_7530 HTH Torenvalk + muis

Fuut of kuiffuut (Podiceps cristatus)

DSC_7588 HTH Futen mn+vr

Boomkruiper   (Certhia brachydactyla)

DSC_7560 HTH Boomkruiper

Ooievaar (Ciconia ciconia)

DSC_7571 HTH Ooievaar

Ooievaar (Ciconia ciconia)

DSC_7578 HTH Ooievaar

Kleine Vos (Aglais urticae)

DSC_7470 HTH kleine vos  (Aglais urticae)

Kandelaarfotoboek 12 2013

Maandag 1 april 2013 gebied Kandelaar en Harreweg Schiedam.

Bij een eerdere wandeling had ik hem al gesignaleerd een prachtige Puperreiger. Deze reiger had ik zelf nog nooit gezien. Vandaag zag ik hem weer. Om de verschillen te laten zien heb ik de Blauwereiger en de Grote Witte zilverreiger, die in het gebied Kandelaar regelmatige bezoekers zijn,  er onder gezet.

Purperreiger (Ardea purpurea)

DSC_7355 HTH Purperreiger

Purperreiger (Ardea purpurea)

DSC_7332 HTH Purperreiger

Blauwe reiger (Ardea cinerea)

DSC_7402 HTH Blauwereiger

Grote zilverreiger (Ardea alba)

DSC_6225 HtH grote zilverreiger

Tjiftjaf  (Phylloscopus collybita)

DSC_7365 HTH Tjiftjaf

Tjiftjaf  (Phylloscopus collybita)

DSC_7434HTH Tjiftjaf

Boomkruiper (Certhia brachydactyla)

DSC_7384 HTH Boomkruiper

Putter of Distelvink (Carduelis carduelis)

DSC_7414 HTH Putter